Deeply Delineating Restoration

Im In A Hurry

Min hobby

Jag har ofta talat om min hobby vilket handlar om ur och dess funktion. Jag älskar att läsa om klockor och att se hur dom fungerar i praktiken. Det är verkligen imponerande att se vilken konst och precision det ligger bakom en sådan kreation som klockor är. Det finns så klart mer och mindre imponerande ur som jag själv anser. Dom som är mest imponerande är som mekaniska, oavsett om dom är manuella eller automatiska. Båda dessa urtyper håller ofta väldigt hög kvalité och kan anses vara en av världens under enligt mig.