Deeply Delineating Restoration

Im In A Hurry

Att uppfostra barn

När man ska uppfostra barn gäller det att vara konsekvent. Det är viktigt för annars kommer barnen att ta över. Man tror många gånger att man är snäll mot barnen när man ger efter för det de vill ha och inte ställer till bråk. Men inget kunde vara mer fel. De utmanar alltid sin omgivning för de vill ha gränser. Det har man både läst och hört och även sett hos de som sätter gränser respektive inte sätter gränser. Det blir jobbigt för både barn och föräldrar när man inte sätter gränser. Det är en viktig sak.